REBIRTHING WORKSHOP - Yeniden Doğum

kundalini yoga rebirthing

This year is the 5th edition of the 3A Rebirthing Workshop.
We would like to use this opportunity to go deeper into our practice and celebrate the beauty of the self-transformation, path toward our deepest truth, and the universal wisdom.
The year 2011 is an invitation to recognize that the only obstacle between you and your deepest self is you (your limitations, your subconscious patterns, your beliefs, your fears, … your own mind!). Your life, including your struggles, challenges, misery, … are all a mirror of who you are and a mirror for you to learn more about yourself. Each breath, each moment, is an opportunity to be contented, no matter the circumstances.

Bu yıl AAA Yeniden Doğum çalışmasının beşinci yılını kutluyoruz. 
Hepimizin en derin gerçeğine ve evrensel bilgeliğe uzanan bu yolda, pratiğimizde derinleşmek ve öz dönüşümün güzelliğini kutlamak istiyoruz. 
2018 yılı senin ve en derin benliğin arasındaki tek engelin kendin olduğunu görmen için bir davet! (sınırların, bilinçaltı kalıpların, doğru saydıkların, korkuların, … kendi zihnin!). Zorluklar, sıkıntılar ve umutuzluklar dahil tüm yaşamın senin kim olduğunu gösteren bir ayna- kendinle ilgili daha fazla şey öğrenmene yardımcı bir araç. Her nefes, her hareket -şartlar ne olursa olsun- kanaatkar olabilmen için bir fırsat. 

When & Where

CHINA, Shenzhen - MAY 11-12-13

& TURKEY, Istanbul - MAY 26-27

Istanbul, Beyoğlu - 26-27 Mayıs 2018

Contact Us for more information.

Content of the course

kundalini snakes

RENEW

CONQUER

TRANSCEND

Kendini aş…

Kendini fethet…

Kendini yenile…

During this workshop, you will renew your physical and energetic bodies, foundation to step in your destiny. You will reinforce your electromagnetic field, source of confidence and strength, in order to easily overcome opposition. You need this willpower to overcome any obstacles or challenges in your way. Finally, you will realize that opposing forces can be used to your advantage. You will realize that polarities, opposition, separation, are the fuel for your spiritual growth.

Çalışma boyunca hayat yoluna adım atman için temel olan fiziksel ve enerji bedenlerini yenileyeceksin. Zorluklarla rahatça başetmeni sağlayacak güven ve gücün kaynağı olan elektromanyetik alanını güçlendireceksin. Çünkü yoluna çıkan engel ve zorluklar için bu iradeye ihtiyacın var. Karşı güçleri nasıl kendi avantajına kullanabileceğini göreceksin. Tüm bu karşı güçlerin, zorlukların, kutuplaşmaların, ayrılıkların spiritüel gelişimin için aslında ne kadar gerekli olduğunu anlayacaksın. 

The rebirthing will be an opportunity to clean your subconscious in depth and find a source of joy and innocence that might has disappeared in your life long ago, buried under the anxiety, stress and distractions that the material life triggers.

Yeniden Doğum derin bilinçaltı temizliğine uzanan bir yolculuk, bir fırsat. Maddi hayatın tetiklediği kaygı, stres ve dikkat dağınıklığı gibi durumlar yüzünden uzun zaman önce hayatından uzaklaşan neşenin ve masumiyetin kaynağını bulmak için bir davet!

Why joining the Rebirthing? Neden Yeniden Doğum (Rebirthing) çalışmasına katılmalıyım?

* An alternative to the White Tantra for your certification Level 1 Teacher Training
* A deep meditative & cleansing experience
* An encounter with your deepest self
* A workshop that you will remember your whole life
* A community event and a celebration of togetherness

* Eğitmen eğitimindeki öğrenciler için sertifika koşulu olan Beyaz Tantra çalışmasına alternatif
* Derin bir meditasyon ve arınma deneyimi
* En derindeki benliğinle yüzleşme fırsatı
* Hayatın boyunca hatırlayacağın bir çalışma
* Bir topluluk etkinliği ve birlikteliğin kutlanması 

Teachers

Sat Sarbat Kaur & Satmukh Singh

Sat Sarbat Kaur & Satmukh Singh

Jappa

Each Rebirth workshop includes a Jappa (repetition of a mantra for a certain period or number of repetition).

This year, we propose a very special Jappa chanting the Triple Mantra and entering the magic of the numbers. We will chant the mantra 108*11 times the Triple Mantra which means 1188 times per participant! (1188 = 1+1+8+8 = 18 = 1+8 = 9)

In China, our goal is to reach 108 participants (this is the maximum participants we will accept!). In total, we will repeat together: 110 (108 students + 2 teachers) * 1188 = 130680 times the Triple Mantra.(130680 = 1+3+6+8 = 18 = 1+8 = 9)

9 is the subtle body. It is the number of clarity & mastery. As the mantra is chanted, a field of a high frequency is generate, in which we can release our fears of non-existence and surrender to the universal wisdom. It gives us access to a clear perception of the universal truth by developing our neutral mind and intuition. This jappa is a unique opportunity to experience in each of your cells the meaning of “God & Me, Me & God, are One”. A bridge to transcend the duality and perceive the infinite source of love and completely merge with this divine source.

Her Yeniden Doğum çalışmasında Jappa yapılır. (Bir mantranın belirli bir zaman boyunca ya da belirli bir sayıya ulaşana kadar  tekrarlanarak söylenmesi). Bu yıl Üçlü Mantra’yı 108*11 kez söyleyeceğiz yani her katılımcı toplam 1188 kez söyleyecek. (1188 = 1+1+8+8 = 18 = 1+8 = 9) . 9 sübtil beden sayısıdır. Netliğin ve ustalığın sayısıdır.  Mantra tekrarlandıkça yüksek bir frekans ortaya çıkar ve bu frekans sayesinde yokluk korkumuzdan arınıp evrensel bilgeliğe kendimizi bırakabiliriz. Nötr zihin ve önsezilerimizi geliştirerek evrensel gerçeklik algımızı netleştiririz.  Bu jappa her hücrende yaratımla bir olduğunu hissedip deneyimlemen için özel bir fırsat. İkiliği aşmak için bir köprü, sevginin sonsuz kaynağını kabulleniş ve evrensel bütünlükte birleşmek.

The Triple Mantra

The Triple Mantra consists of three mantras which are recited in a monotone, or chanted along with a musical version, in the following sequence:

Aad guray nameh I bow to the Primal Guru
Jugaad guray nameh I bow to the truth throughout the ages
Sat guray nameh I bow to True Wisdom
Siri guroo dayv-ay nameh I bow to the great unseen wisdom

Aad sach True in the Primal Beginning
Jugaad sach True throughout the Ages
Haibhee sach True even now
Naanak hosee bhee sach Oh Nanak! Forever and ever True!

Aad guray nameh I bow to the Primal Guru
Jugaad guray nameh I bow to the truth throughout the ages
Sat guray nameh I bow to True Wisdom
Siri guroo dayv-ay nameh I bow to the great unseen wisdom

ÜÇLÜ MANTRA

Üçlü mantrayı aşağıdaki sırada söyleyecek ve üç mantrayı monoton bir şekilde tekrarlayacağız:

Evrensel bilgeliğin önünde eğiliyorum
Çağlar boyunca hüküm süren bilgeliğin önünde eğiliyorum
Gerçek bilgeliğin önünde eğiliyorum
Gözle görülmeyen yüce bilgeliğin önünde eğiliyorum 

En başından beri gerçekti 
Çağlar boyunca gerçek oldu 
Şimdi bile gerçek 
Oh Nanak! Sonuza dek gerçek olacak

En başından beri gerçekti 
Çağlar boyunca gerçek oldu 
Şimdi bile gerçek 
Oh Nanak! Sonuza dek gerçek olacak

Chant the ‘sachhhhh' like the hiss of a snake and feel it in your spine. Part Two is chanted softer than Part Three, which is chanted in a more emphatic tone.

Yogi Bhajan Rebirthing

Yogi Bhajan

The Triple Mantra tunes the mind into the cosmic dance. As this mantra is chanted, the mind talks to itself in a cosmic way. In the process, we connect and surrender to the universal dance of polarities. The Triple mantra reprograms our mind so that we can operate from the Neutral Mind—so that we can move out of duality into the dance of universal polarities. The Triple Mantra clears all types of mental, psychic, and physical obstacles in one's daily life. It protects against accidents. It cuts through opposing vibrations, thoughts, words and actions. It strengthens your mind and magnetic field and keeps negativity away. This mantra opens us up to be guided by faith instead of fear. If we are guided by fear, we block ourselves. If we are guided by faith, we open ourselves up to expansion and creation.

The mantra used in Part One puts you into the mode of acceptance and surrender to Universal Truth and wisdom. It surrounds you with a powerful light of protection. Your aura protects you by becoming light and clear.

Parts Two and Three are forms of the same mantra. They align our energy with the truth. Together they achieve a balance between passive and active. The complete mantra solidifies the cosmic dance within us. The form used in Part 2, the Bhee puts us into an accepting, allowing and surrender mode. This is the last four lines of the Mul Mantra. This mantra embodies the vibration of stability and eternal truth, that which never changes. The form used in Part 3, the Bhai is active. This mantra embodies the active, creative, evolutionary aspect of the universe. It breaks through energetic blocks and opens the space for things to happen. It also aligns your energy field so you can attract opportunities and take advantage of them.